euskalkultura.eus

basque heritage worldwide

News rss

Iparralde: “Let Paris know that if the legal framework makes us illegal, and does not protect us, they will not have peace!”

06/05/2021

Ten thousand people in Baiona denounced the Constitutional Council Resolution against the Basque education model (Enbata.info)
Ten thousand people in Baiona denounced the Constitutional Council Resolution against the Basque education model (Enbata.info)

ADVERTISING

Baiona, Lapurdi. It is not at all clear how far it will go, and what practical consequences the Resolution of the French Constitutional Council will have, which seems to outlaw ikastolas (Basque schools) and its language immersion model, and also affects other local languages of France equally.  In the (French) Basque Country, the elected officials, the Ikastolas and the entire Basque educational world feels particularly attacked and hurt.  Last Saturday’s demonstration in Baiona brought together ten thousand people in protest against the Resolution

This is the manifesto that was rea don Saturday, May 29th at the end of the demonstration, interspersing paragraphs in Basque and French (in these lines we have also translated the texts from French to Spanish, and from Spanish to English):

Arratsalde on deneri,
Euskararen eta oro har, lurralde hizkuntza guztien irakastea betidanik izan da  Frantses estatuarekin eta administrazioarekin borroka bat. Aldi honetan aldiz,  Frantziako arau egile gorena den konstituzio kontseiluaren erabakiarekin, kolpea  izugarria da. Parisek gure hizkuntzak heriotza segurrera kondenatu nahi ditu, eta  gure hizkuntzarekin batera gure kultura eta gure identitatea ehortzi nahi ditu.
Murgiltze eredua antikonstituzionala omen da beraz.
Erabaki soil hori aski liteke beraz, azken 50 urte hauetan eraiki den hezkuntza  sistema bat deuseztatzeko? Emaitza pedagogiko ezin hobeak, zientifikoki frogatuak,  dituen metodo baten errausteko? 10.000tik gora jende jautsiak gira egun Baionako karriketan, errateko hori ez  dugula onartuko.

Nous sommes plus de 10.000 dans les rues de Bayonne aujourd’hui, pour dire que  n’accepterons pas de voir détruire un système éducatif qui a 50 ans, et une  méthode pédagogique dont les excellents résultats sont démontrés.

Somos más de 10.000 hoy en las calles de Baiona, para decir que no aceptaremos ver la destrucción de un sistema educativo que tiene 50 años, y un método educativo cuyos excelentes resultados han quedado demostrados.

We are more than 10,000 today in the streets of Baiona to say that we will not accept seeing the destruction of an educational system that is 50 years old, and an educational method whose excellent results have been demonstrated.

Euskal Herrian da, Frantzia Estatu guztian, murgiltze sistema aitzinatuena eta  hedatuena lurralde hizkuntzen irakasteko. Hemen badakigu hau dela hiztun osoak  sortzeko manera bakarra, euskaraz biziko diren helduak eta hizkuntza transmitituko  dutenak.
Seaskan 37 ikastola badira, lehen maila, kolegio eta lizeo, sail katolikoan 19 ama  eskola eta sail publikoan 20 ama eskola murgiltzea praktikatzen dutenak, orotara  5.000tik gora haur! Ikastetxe horiek guztiak legez kanpo litezke? Sortu ditugun tresna bikainak galtzea, eta gibelera egitea ez dugu onartuko.

37 ikastola, 19 maternelles dans la filière catholique et 20 dans la filière publique qui pratiquent l’immersion. Plus de 5.000 élèves au total !  Nous  n’accepterons pas de reculer, et de perdre nos écoles d’excellence!

Son 37 ikastolas, 19 jardines de infancia del sector católico y 20 del sector público que practican la inmersión. ¡Más de 5.000 estudiantes en total! ¡No aceptaremos dar marcha atrás y perder nuestras escuelas de excelencia!

There are 37 Ikastolas, 19 kindergartens in the Catholic sector and 20 in the public sector that practice immersion.  More than 5,000 students in all! We will not agree to go back and lose our schools of excellence!

Zeren, Frantziako legedia guztiaren gainetik, giza eskubide eta hizkuntza eskubideak  baditugu, oinarrizkoak. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak dio «burasoek  hauta dezaketela, lehentasunez, beren haurrentzat nahi duten hezkuntza mota».
Orduan ezin gira egon Paristar iritzi hertsi eta atzerakoi baten menpe, erabakitzaile  multzo bakarti baten manuen menturan.
Gure hizkuntzak babestu eta transmisioa bermatu ordez, mehatxatzen dituzten lege  eta konstituzioak ez ditugu onartuko.
Ezpata sartu ondoan, gillotina gure buruen gainean ezarri ondoren, Macron edo  Castexen ele xuriek ez gaituzte aseko.

La déclaration universelle des droits humains nous garantit des droits linguistiques et le choix de l’éducation de nos enfants. Nous n’accepterons pas les lois et constitution qui menacent nos langues au lieu de les protéger et de garantir leur transmission.

La Declaración Universal de Derechos Humanos nos garantiza los derechos lingüísticos y la elección de la educación para nuestros hijos e hijas. No aceptaremos leyes y constituciones que amenacen nuestros idiomas en vez de protegerlos y garantizar su transmisión.

The Universal Declaration of Human Rights guarantees us linguistic rights and the choice of education for our sons and daughters. We will not accept laws and constitutions that threaten our languages instead of protecting them and guaranteeing their transmission.

Sail elebidunean, eskola publikoan zein katolikoan, murgiltze eredua sartzea  aurrerapauso nagusi bat izan zen. Jauzi kualitatibo bat bikaina. Iraultza ttipi bat  eredu elebidunaren baitan. Arrakasta handia duen metodoa, bizkitartean.  1.000tik goiti haur dira murgiltze ama eskoletan, sail elebidun pribatu eta publikoan. Beste nihun ez da horrelako egoerarik Frantziar Estatuan. Justuki gure hizkuntzak   salbatzen ahal dituen metodo pedagogikoa delako suntsitu nahi dute murgiltze  eredua.
Borrokatu behar gira dinamika hori atxikitzeko, 39 murgiltze eskola horiek  salbatzeko.
Gaur egun eskutan duguna begiratu ez bakarrik, aitzina jo behar dugu:
- 2021an Arrosa-Ortzaize, Aiherra, Larraine eta Idauze-Mendiko murgiltze amaeskolek  ideki behar dute
- Krisi huntarik indarturik atera behar dugu, murgiltzea ama eskoletan bakarrik  ez, lehen maila pribatu eta publikoetan ere garatzeko urratsak finkatuz
- Ikastola sareak hedatu behar du, beti goiti doan galderari erantzuteko ikastola, kolegio eta lizeo berriak idekiz, eta eraikuntzak lagunduz
- Kolegio eta lizeo elebidunetan, euskarazko ikasgaiak biderkatu behar dira
- Brebeta eta baxoa euskaraz pasatu behar dira

Nous devons conserver nos classes en immersion, mais aussi aller plus loin: de nouvelles ouvertures dès 2021, de nouvelles ikastola, collèges et lycées,  plus d’enseignements en basque en bilingue, le brevet et bac en basque!

Debemos mantener nuestras clases en inmersión, pero también ir más allá con nuevas aperturas a partir de 2021, nueva ikastolas, colegios y liceos, además de enseñanza en euskera en bilingüe y del certificado y bac en euskera!

We must keep our immersion classes, but also go further with openings from 2021 of new Ikastolas, schools and high schools, more Basque and bilingual lessons, as well as the Brevet and BAC in Basque!

Gure hautetsi ordezkariek, parlamentariek, gobernuak seguritate juridiko hori  segurtatu behar digute lehenbailehen. Jakin dezatela Parisen gure egoera  babestuko duen koadrorik gabe, ez girela isilduko eta ez dutela bakerik izanen !
Eskolan ez bakarrik, euskarak bere toki guztia behar du karrikan, administrazioan,  hedabideetan, gure egun guzietako harremanetan. Herriko etxeek ere rol inportanta  izanen dute ondoko asteetan, euskararen defentsan tokiko Eurokartaren alde engaiatzea galdeginen baitiegu.
Gure hizkuntza eskubideek errespetatuak izan behar dute, eta horrendako  legeak bozkatu behar badira, konstituzioa aldatu behar bada, gaur bezala bilduko gira milaka gure kexua entzunarazteko eta gure hizkuntza defendatzeko!

Nos droits linguistiques doivent être respectés, et si pour cela il faut voter des lois, changer la constitution, comme aujourd’hui nous nous rassemblerons par milliers pour faire entendre notre colère et défendre notre langue !

Nuestros derechos lingüísticos deben ser respetados, aunque para ello haya que aprobar leyes, cambiar la constitución o como hoy reunirmos por miles para expresar nuestro enfado y defender nuestro idioma!

Our linguistic rights must be respected, even if we have to pass laws for this, change the constitution, or as today gather by the thousands to express our anger an defend our language!

Burasoen hitz hartzea: Gu, Aiherra, Bardoze, Idauze-Mendi, Larrañe, Ortzaize – Arrosako burrasoak, gure  eskoletan murgiltze ereduaren idekitzea galdegiten dugu.

Nous, parents d’élèves de Ayherre, Bardos, Idaux-Mendy, Larrau, Ossès-Arrossa, nous  demandons l’ouverture de la filière immersive dans nos écoles.

Nosotros, padres de alumnos de Aiherra, Bardoze, Idauze-Mendi, Larrañe, Ortzaize-Arrosa, pedimos la apertura de una sección de inmersión en nuestras escuelas.

We, the parents of students from Aiherra, Bardoze, Idauze-Mendi, Larrañe, Ortzaize-Arrosa, ask for the opening of an immersion section in our schools.

Gure haurrek euskara eta euskaraz ikas dezaten nahi dugu.

Nous souhaitons que nos enfants apprennent la langue basque et en langue basque.

Queremos que nuestros hijos aprendan el euskera y en euskera.

We want our children to learn Basque and in Basque

Badakigu, hortara heltzeko manera hoberena murgiltzea dela, frantsesa lanjerran  ezarri gabe, alderantziz.

Nous savons que l’immersion est la meilleure manière d’y arriver, sans mettre en péril la langue française, au contraire.

Sabemos que la inmersión es la mejor forma de lograrlo, sin poner en peligro la lengua francesa, al contrario.

We know that immersion is the best way to achieve this, without endangering the French language, just the opposite.

Badakigu heientzat xantza bat dela, munduari idekitzeko aukera bat, sustrai  sendoak ukanez.

Nous savons que c’est une chance pour eux, un moyen de s’ouvrir au monde en ayant  des racines bien ancrées.

Sabemos que esta es una oportunidad para ellos, una forma de abrirse al mundo con raíces profundas.

We know that this is an opportunity for them, a way to open up the world with deep roots

Badakigu herrialdeko kultura eta hizkuntza aniztasuna lantzea presazkoak direla.

Nous savons qu’il est urgent de cultiver la diversité culturelle et linguistique de notre pays.

Sabemos que es urgente cultivar la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.

We know that it is urgent to cultivate the cultural and linguistic diversity of our country.

Badakigu esperimentazio hori bakearen eta elgarrekin hobeki bizitzeko iturria dela.

Nous savons que cette expérimentation est source de paix et de mieux vivre ensemble.

Sabemos que esta experiencia es fuente de paz y de mejor convivencia.

We know that this experience is a source of peace and better coexistence.

Frantses errepublikak, bere berezitasunak eta desberdintasunak, batasunaren  izenean ez ditu ezabatzea entseatu behar, bainan onartu eta errespetatu behar ditu, herrialdearen aberastasun kulturala egiten dutelako.

La république française ne doit pas au nom de son unité chercher à supprimer les spécificités, les différences de chacun mais les accepter et les respecter car elles contribuent grandement à la richesse culturelle du pays.

La República Francesa no debe en nombre de su unidad buscar suprimir las particularidades, las diferencias de cada uno, sino aceptarlas y respetarlas, porque contribuyen en gran medida a la riqueza cultural del país.

The French Republic should not, in the name if unity, seek to suppress the particularities and differences of each one, but rather accept and respect them, because they contribute greatly to the cultural richness of the country.

2021eko sartzearentzat, Aiherra, Bardoze, Idauze-Mendi, Larrañe, Ortzaize- Arrosako gure eskolentzat, murgiltze ereduaren idekitzea galdegiten dugu!!!

Pour la rentrée 2021, nous demandons l’ouverture de la filière immersive dans nos écoles de Ayherre, Bardos, Idaux-Mendy, larrau, Osses-Arrossa !!!

Solicitamos para el inicio del año escolar 2021 la apertura del programa de inmersión en nuestras escuelas en Aiherra, Bardoze, Idauze-Mendi, Larrañe y Ortzaize- Arrosako!!!

We request that for the beginning of the 2021 school year, the opening of immersion programs in the schools in Aiherra, Bardoze, Idauze-Mendi, Larrañe and Ortzaize- Arrosako!!!

GURE HAURREK MURGILTZEA BEHAR DUTE!

NOS ENFANTS ONT BESOIN DE L’IMMERSION !

¡NUESTROS NIÑOS NECESITAN LA INMERSIÓN!

OUR CHILDREN NEED IMMERSION!« previous
next »

ADVERTISING

ADVERTISING

ADVERTISING

ADVERTISING

ADVERTISING

The most read

Last comments

© 2014 - 2019 Basque Heritage Elkartea

Bera Bera 73
20009 Donostia / San Sebastián
Tel: (+34) 943 316170
Email: info@euskalkultura.com

jaurlaritza gipuzkoa bizkaia